سـامانه نظارت تصویری KEDACOM

IPC2233-FN-PIR40

IPC2241-FN-PIR15

IPC2431-HN-SIR40

IPC2252-FNB-PIR50-Z2812

IPC2452-HNB-PIR50-Z2812

Mobile Solution

تلفن های نظارتی Body Worn سری IPW200 دستگاه هایی تخصصی و هوشمند هستند که قابلیت پردازش و فیلمبرداری ویدیویی قدرتمندی دارند...

بیشتر بدانید..