شرکت سپنتا، به عنوان مشاور، طراح و مجری راهکارهای جامع مبتنی بر شبکه در دوبخش تجهیزات Passive و Active شبکه فعالیت دارد. ما با در نظر گرفتن مسایل فنی و اقتصادی و ماهیت پروژه های مختلف و با استفاده از توان شرکای تجاری داخلی و خارجی خود امکان تولید و تامین تجهیزات را نیز فراهم نموده ایم. خدمات ما در راستای تحقق این مهم، به شرح زیر می باشد:


مشاوره و ارائه راهکار در جهت استفاده بهینه از منابع سخت افزاری، کاهش هزینه نگهداری، افزایش کارایی و بهبود مدیریت و کنترل شبکه
طراحی شبکه LAN جهت زیرساخت شبکه برای دسترسی به خدمات ارتباطی و منابع شبکه برای کاربران نهایی دستگاه ها
برآورد و ارائه لیست خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه و تامین تجهیزات از منابع داخلی یا واردات رسمی از منابع خارجی
اجرای زیر ساخت شبکه با استاندارد های BICSI و ISO/IEC,TIA به جهت پایداری شبکه و ارائه سرویس های متنوع

امنیت شبکه خود را به ما بسپارید

خدمات

advice-badban

حفظ امنیت شبکه توسط متخصصین CCNA و MCSE
بررسی ساختارشبکه و ارائه RFP
بررسی وضعیت امنیتی سرور های موجود و Security chek ها
پیاده سازی Firewall
پیاده سازی سیستم IDS
پیاده سازی سیستم مانیتورینگ برای نمایش دقیق عملکرد شبکه

برندها