پکیج‌های برق خورشیدی برای مناطقی که دسترسی به برق ندارند، ازجمله مکان‌هایی که از محدوده برق کشی فاصله دارند یا هزینه برق کشی برای آنها مقرون به صرفه نیست مناسب می‌باشد. سپنتا پکیج های متنوعی به این منظور ارائه می نماید که در ذیل آمده است. لازم به ذکر است که پکیج ها بسته به نیاز مشتری قابل سفارشی سازی نیز می باشند.

بسته 20 وات
22,550,000 ریال

جزییات بسته

پنل20وات

باتری 7.5آمپر(90 وات)

خروجی بسته

2عدد لامپ 6 و 8 وات

شارژ موبایل

خروجی DC

برای سفارش تماس بگیرید

بسته 40 وات
43,300,000 ریال

جزییات بسته

پنل 40 وات

باتری 18 آمپر (216 وات)

خروجی بسته

4 عدد لامپ (سه عدد 6وات و یک 9 وات )

شارژ موبایل

خروجی DC

برای سفارش تماس بگیرید

بسته 80 وات
61,220,000 ریال

جزییات بسته

پنل 80 وات

باتری 28 آمپر

شارژ کنترل 10آمپر

خروجی بسته

خروجی AC تا توان 400 وات

تلویزیون

10 عدد لامپ 10 وات

یک عدد پروژکتور 100وات

برای سفارش تماس بگیرید

بسته 600 وات
77,720,000 ریال

جزییات بسته

پنل 100 وات

باتری 42 آمپر

شارژ کنترل 10 آمپر

اینورتر 600 وات

خروجی بسته

خروجی AC تا 800 وات

تلویزیون

20لامپ 10 وات

برای سفارش تماس بگیرید

بسته 800وات
140,420,000 ریال

جزییات بسته

پنل200وات

باتری 100 آمپر

شارژ کنترل 20آمپر

اینورتر 600 وات سینوسی

خروجی بسته

خروجی AC تا توان 600 وات

یخچال کوچک

تلویزیون یا کولر کوچک

10 عدد لامپ 10 وات

برای سفارش تماس بگیرید

بسته 1000وات
178,860,000 ریال

جزییات بسته

پنل 320 وات

باتری 150 آمپر

شارژ کنترل 30آمپر

اینورتر 1000 وات

خروجی بسته

خروجی AC تا توان 1000 وات

یخچال کوچک

تلویزیون یا کولر کوچک

10لامپ 10وات

2 عدد دوربین

برای سفارش تماس بگیرید

بسته 1600 وات
231,830,000 ریال

جزییات بسته

پنل 250 وات (2 عدد)

باتری 100 آمپر ( 2 عدد)

شارژ کنترل 30آمپر

اینورتر 1600 وات

خروجی بسته

خروجی AC تا توان 1000 وات

یخچال کوچک

تلویزیون یا کولر کوچک

10 لامپ 10 وات

2عدد دوربین

پمپ آب خانگی( تکفاز)

برای سفارش تماس بگیرید

;