ضرورت استفاده از نرم افزارهای بومی در پروژه های نظارت تصویری

ضرورت استفاده از نرم افزارهای بومی در پروژه های نظارت تصویر

رشد و نیاز روزافزون استفاده از دوربین های مداربسته در کشور، استفاده از سیستم های مدیریت منابع تصاویر را الزامی نموده است. ضرورت تولید و استفاده از نرم افزارهای داخلی در صنعت نظارت تصویری از جنبه های مختلف قابل بررسی است. در شرایط کنونی که تحریم های اقتصادی یک طرفه و ظالمانه دشمنان گسترده تر شده، مزایای ساخت نرم افزارهای داخلی را می توان از دیدگاه های زیر بررسی کرد:

اجرای سیاست های کلی دفاعی، امنیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری:

ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری، تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی، تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌های امنیتی و ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور جز سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب می باشد و گام برداشتن در زمینه تولید نرم افزار های حرفه ای نظارت تصویری در راستای اجرای این سیاست است.

مصوبه هیات وزیران:

مصوبه هیات وزیران به شماره ۹۵۹/ت ۴۷۷۸۹ ک، در خصوص توسعه، تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور، دستگاههای اجرایی را موظف کرده تمامى نرم افزارهاى کاربردى در سامانه هاى عملیاتى را به نرم افزارهاى مبتنى بر زیرساختهاى بومى تغییر دهند و پس از ابلاغ این تصویب نامه، قراردادهاى جدید مربوط به تهیه، بکارگیرى و نگهداشت نرم افزارهاى پایه و کاربردى بومی را منعقد نمایند.

 دستیابی به دانش فنی:

فناوری ساخت نرم افزارهای تخصصی به صورت انحصاری در اختیار شرکتهای سازنده است و الگوریتم های مورد استفاده در طراحی نرم افزارها به صورت کامل و یا کاربردی در منابع و مقالات ذکر نمی شود. بنابراین کاربر، نرم افزار را به صورت یک جعبه سیاه می بیند و نسبت به دلیل خطاها، اشکالها و مشکلات محاسباتی نرم افزار تاحدی ناآگاه است. یکی از مهم ترین مزایای تلاش در جهت تولید داخلی نرم افزار، دستیابی به دانش فنی موجود در نمونه های خارجی است که به بومی سازی دانش فنی روز دنیا می انجامد. 

خدمات پشتیبانی و آموزش:

 با خرید یک نرم افزار ارتباط مشتری و شرکت توسعه دهنده شکل می گیرد و در حقیقت شروع دوره زندگی نرم افزار است. نرم افزارها در طول زمان نیازمند بازنگری، تکمیل، به روزرسانی ورفع خطاها هستند. یادگیری و استفاده صحیح و حرفه ای از تمامی قابلیت های نرم افزارها، نیازمند شرکت در دوره های آموزشی است که توسط شرکتهای توسعه دهنده برگزار می شود.

روشن است که با استفاده از نرم افزارهای خارجی که نه تنها در ایران نماینده رسمی ندارند بلکه ایران را تحریم کرده اند بسختی می توان از خدمات پشتیبانی و آموزش های شرکت سازنده بهره گرفت.

جنبه های اقتصادی:

در کشور تاکنون میلیونها دلار صرف خرید و خدمات پشتیبانی، به روزرسانی و آموزش نرم افزارهای خارجی نظارت تصویری شده است. با تداوم این روند شاهد خواهیم بود که مبالغ زیادی ارز برای تهیه و پشتیبانی نرم افزارها از کشورخارج می شود که با تولید نرم افزارهای داخلی و فروش نرم افزار و خدمات فنی مرتبط با آن به سایر کشورها نه تنها از خروج ارز جلوگیری می شود بلکه می توان درآمد ارزی مناسبی برای کشور ایجاد کرد.

نادرست بودن استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته:

از نظر اخلاقی، دینی و قانونی تکثیر و استفاده از نسخه های قفل شکسته نرم افزارها نادرست است. در حوزه قوانین داخلی، قانون رعایت حقوق مؤلفین و مصنفین(مصوب ۱۳۴۸) و نیز قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای(مصوب ۱۳۷۹) و در حوزه قوانین بین المللی، مجموعه قوانین حق نشر و مالکیت فکری، استفاده و تکثیر غیرمجاز نرم افزارها را منع می کنند.

واضح است که شکستن قفل نرم افزارها و استفاده از آنها باعث تضییع حقوق تولیدکننده شده و در نهایت زیان و ورشکستگی شرکت توسعه دهنده را به دنبال خواهد داشت که این خود می تواند به عدم توسعه محصول بیانجامد. باید توجه داشت که استفاده وسیع از نرم افزارهای قفل شکسته می تواند منجر به تبعات حقوقی بین المللی و جریمه شده و یا باعث قطع خدمات و پشتیبانی شود.

روشن است که در مقوله امنیتی سخن می گوییم و نمی توان صرفاً منافع اقتصادی را در نظر گرفت.

عدم قابلیت اعتماد به نرم افزارهای قفل شکسته:

برخی از شرکتهای تولیدکننده نرم افزار، نسخه های متعددی تحت عنوان دانشگاهی، ارزیابی و محدود با اهداف گوناگون منتشر می کنند تا بازار فعلی و آینده را برای پذیرش محصولات خود آماده کنند. طبیعتاً یک شرکت محصول کامل خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار نمی دهد و در عوض برخی از قابلیتهای نرم افزار دانشگاهی یا ارزیابی را محدود می کند.

از سوی دیگر شکستن قفل نرم افزارها می تواند برخی ازقابلیتها و ماژولها را غیرفعال کرده و سبب بروز اشکال در عملکرد نرم افزار مدیریت تصاویر یا سایر نرم افزار ها شود.

در دسترس نبودن نسخه اصلی نرم افزارهای خارجی:

علاوه بر موارد پیش گفته، در حال حاضربه دلیل تحریم های بین المللی امکان تهیه نسخه های اصلی نرم افزارها وجود ندارد. این موضوع می تواند به عنوان یکی از دلایل توسعه نرم افزارهای نظات تصویری در داخل کشور مد نظر قرار گیرد.

ویژگی ها و شرایط خاص کشور:

 تولید نرم افزارها معمولا با آگاهی از شرایط و زیرساخت های موجود کشورها صورت می پذیرد . عدم آگاهی و تسلط بر شرایط خاص، فرهنگ و زیرساخت های موجود موجب می شود نرم افزار ساخته شده بطور کامل پاسخگوی نیازها نباشد. بطور مثال پهنای باند کم یکی از چالش هایی است که در تولید نرم افزار در ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

درب مخفی:

طراحان و برنامه نویسان برای انجام امور نگهداری نرم افزار ازکدها ودرگاه های خاصی استفاده می کنندکه کاربران از وجود آن بی اطلاع هستند. با گسترش و توسعه سیستم های ارتباطی و نرم افزاری این بخش ها نیز تکامل پیداکرده و در دنیای امروز استفاده از این روش ها تنها برای نگهداری نرم افزار نیست!

بلکه کاربردهای امنیتی و دسترسی به اطلاعات دیگران را نیز پیدا کرده است. در برخی موارد حتی هکرها علاوه بر روش های خاص خود با استفاده از این درگاه های ازقبل تعریف شده اقدام به دسترسی به اطلاعات می کنند!

این گونه درگاههای تعریف شده را “درب مخفی” می نامند. شایان ذکر است که درب مخفی علاوه بر امکان دسترسی و استفاده غیرمجاز از اطلاعات امکان تخریب و تغییر اطلاعات را نیز فراهم می آورد. استفاده از نرم افزارهای خارجی که گاهاً برخی از آنها توسط دشمنان قسم خورده ای کشور تولید شده اند کار بسیار پر ریسکی است.

خلاصه کلام اینکه چگونه کشورهایی که از فروش غذا، دارو ویا حتی تجهیزات بسیار ساده صنعتی به ایران جلوگیری می کنند، نرم افزارهای امنیتی خود را به راحتی در کشور در دسترس قرار داده اند؟

چگونه است که بدون اعطای نمایندگی مستقیم به دلیل تحریم ها! براحتی این نرم افزارها در کشور به فروش رفته و گاهاً بروز رسانی و پشتیبانی می شوند؟

ثبت به نام شرکت های نامعلوم در کشورهای همسایه یک توجیه کاملا غیرامنیتی و حتی غیرمنطقی برای این موارد است! در برخی نرم افزارها حتی مشخصات دوربین را به کمپانی اصلی برای ثبت و فعال سازی اعلام می کنند و یا در بسیاری موارد حتی بروز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت انجام می شود.

چگونه می توان به کشورهایی که تحریم های وسیع اقتصادی و سیاسی بر علیه کشور اعمال نموده اند در مقوله امنیت اعتماد کرد؟

خوشبختانه در طی دهه گذشته استفاده از نرم افزار های ایرانی در بسیاری از سازمان ها و مراکز مورد توجه قرار گرفته است وامروزه شاهد پیشرفت چشمگیر صنعت نرم افزار در حوزه های مختلف هستیم. در حوزه سیستم های نظارت تصویری نیز نرم افزارهای بومی قدرتمندی پا به عرصه گذاشته اند و لزوم استفاده از آنها بیش از پیش احساس می شود.